Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Χημεία Α' Λυκείου

Το πακέτο περιλαμβάνει:

- Κάλυψη ολόκληρης της ύλης του μαθήματος μέσω βιντεοσκοπημένων παραδόσεων

- Επίλυση των βασικότερων τύπων ασκήσεων

- Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

- Quiz κατανόησης κεφαλαίου

- Απεριόριστη πρόσβαση στις παραδόσεις για έναν ολόκληρο χρόνο

- Επικοινωνία με τον καθηγητή για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνηση

Τιμή Πακέτου: 120€ 

Χημεία Β' Λυκείου

Το πακέτο περιλαμβάνει:

- Κάλυψη ολόκληρης της ύλης του μαθήματος μέσω βιντεοσκοπημένων παραδόσεων

- Επίλυση των βασικότερων τύπων ασκήσεων

- Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

- Quiz κατανόησης κεφαλαίου

- Απεριόριστη πρόσβαση στις παραδόσεις για έναν ολόκληρο χρόνο

- Επικοινωνία με τον καθηγητή για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνηση

Τιμή Πακέτου: 120€