Ιδιαίτερα Μαθήματα

Κάθε χρόνο προσφέρουμε στους μαθητές μας ένα κορυφαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές, παρέχοντας παράλληλα πλούσιο υλικό και σημειώσεις. 

Δεσμευόμαστε πως με τη διαρκή μας καθοδήγηση, με απόλυτη προσήλωση, θα πετύχουμε τους στόχους του κάθε μαθητή!

Τα Ιδιαίτερα Μαθήματα Χημείας διεξάγονται: